Rolnictwo

Nowoczesne rolnictwo wymaga właściwego i skutecznego zarządzania gruntami, przy jednoczesnej optymalizacji kosztów i zachowania dbałości o środowisko naturalne. Do osiągnięcia pożądanych rezultatów, szczególnie w przypadku upraw o dużym areale, niezbędne są skuteczne narzędzia monitorujące. W związku z tym oferujemy takie usługi, jak: zdjęcia lotnicze, mapy 3D, mapy poglądowe, a w szczególności mapy wskaźnika wegetacji roślin (NDVI).

Dzięki zamontowaniu specjalnych kamer z sensorami, umożliwiającymi rejestrację obrazu w paśmie podczerwieni (NIR), można dokonywać stałej analizy wegetacji roślin – co jest niezbędne do efektywnego wykorzystania potencjału technologii rolniczych. Mapy wskaźnika wegetacji roślin (NDVI) umożliwiają ponadto: identyfikację roślin, opracowanie planu uprawy i kontrolę wzrostu, ocenę kondycji roślin (diagnostykę chorób i występowania szkodników), optymalizację nawożenia czy opracowanie harmonogramu zbiorów.

Zapraszamy do kontaktu, w celu zapoznania się ze szczegółami naszej oferty.